За Дедал

Дедал ЕООД е създадена през 1999 год. и извършва следните дейности:
 
- Оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор;
- Център за професионално обучение;
- Оценка на недвижими имоти, цели предприятия, гори и интелектуална собственост;
- Официални преводи на документи и други текстове.
 
 “ДЕДАЛ” ЕООД гр. Несебър има УДОСТОВЕРЕНИЕ № РК-0292 / 09.09.2019 г., издадено от Началник ДНСК, Министерство на регионалното развитие и благоустройство, на основание чл. 166, ал.2 от ЗУТ и чл. 16 ал. 2 от Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверения за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор и заповед № РД-27-227 / 09.09.2019 г., със срок на валидност на удостоверението до 09.09.2024 г.

Несебър
ж.к. Младост 50, партер
тел/факс: 0554 44008
мобилен: 0888 716363

Бургас
ул. Македония 54, партер
тел/факс: 056 816115
мобилен: 0889 321154

София
ул. Гео Милев 132, офис 20
тел/факс: 02 9715012
мобилен: 0887 639878

 

Пловдив
ул. Драгота 3
мобилен: 0888 716363