Регистър обекти

Списък на строежите, получили разрешение (удостоверение) за ползване, на които е упражнен строителен надзор от “ДЕДАЛ” ЕООД

№ по ред

Разрешение (удостоверение) за ползване

Обект

Местонахождение

№  и  Дата на издаване

Издаден от

1. 

 220 / 02.06.2000

 РДНСК Бургас –  арх.Драганова 

 “Заведение за бърза закуска”

 гр. Несебър, кв.43, п-л ІV-179, ул. Тервел 8а

2. 

 405 / 26.07.2000

 РДНСК Бургас –  арх.Драганова

 “Вътрешно преустройство на съществуващ кафе-клуб – І етап”

 кв. 93, п-л І, гр. Несебър

3. 

 428 / 04.08.2000

 РДНСК Бургас –  арх.Драганова

 “Преустройство на съществуващо помещение в магазин за хранителни стоки”

 кв. 93, п-л І, гр. Несебър

4. 

 484 / 22.08.2000

 РДНСК Бургас – арх.Драганова

 “Кафе – аперитив”

 гр. Несебър, кв.74, п-л ХІІІ-487, ул. Дюни 43

5. 

 506 / 31.08.2000

 РДНСК Бургас – арх.Драганова

 “Преустройство на същ. партерен етаж в магазин за хран. стоки”

 гр. Несебър, кв. 75, п-л VІ-506

6. 

 131 / 02.03.2001

 РДНСК Бургас – арх.Драганова

 “Преустройство на същ. магазин за пром. стоки в магазин за хран.  стоки”

 гр. Несебър, кв. 89, п-л І

7. 

 163 / 13.03.2001

 РДНСК Бургас – арх. Драганова

 “Преустройство на избено помещение № 5 в магазин за промишлени стоки

 гр. Несебър, ж.к. Младост, бл. №11, кв. 92

8. 

 275 / 30.03.2001

 РДНСК – Бургас – арх. Драганова

 “Преустройство и пристройка към същ. гараж-за магазин за пакетирани хран. стоки, цигари и бутилиран алкохол”

 гр. Несебър, кв. 95, п-л ІІІ, ул. Отец Паисий 62

9. 

 312 / 26.06.2001

 РДНСК – Бургас – арх. Драганова

 “Преустройство на същ. механа в ресторант”

 с. Равда, община Несебър, кв. 13,п-л ІХ-230

10. 

 311 / 26.06.2001

 РДНСК – Бургас – арх. Драганова

“Кафе – аперитив” 

 гр. Несебър, кв. 60, п-л ХІV - 368

11. 

 308 / 26.06.2001

 РДНСК – Бургас – арх. Драганова

“Магазин за промишлени стоки – преустройство на същ. гараж в жилищна сграда” 

 гр. Несебър, кв. 88, п-л І - 523

12. 

 301 / 25.06.2001

 РДНСК – Бургас – арх. Драганова

 “Амбулатория за индивидуална практика за първична стоматологична помощ”

 гр. Несебър, кв. 87, п-л І

13. 

 291 / 25.06.200

 РДНСК – Бургас – арх. Драганова

 “Ресторант – преустройство на гараж, сутерен стопански постройки”

 с. Равда, община Несебър, кв. 26, п-л ІІ-145

14. 

 313 / 26.06.2001

 РДНСК – Бургас – арх. Драганова

 “Магазин за промишлени стоки” – 2бр

 с. Равда, община Несебър, кв. 17, п-л ХІІІ-355

15. 

385 / 10.07.2001

 РДНСК – Бургас – арх. Драганова

 “Фризьорски салон – Преустройство на гараж №1 във фризьорски салон”

 гр. Несебър, кв. 95, п-л ІІІ-664

16. 

 437 / 27.07.2001

 РДНСК – Бургас - арх. Драганова

“Механа – пристройка и преустройство на част от жилищна сграда”  

 с. Равда, община Несебър, кв. 10, п-л ІV-86

17. 

 453 / 01.08.2001

 РДНСК – Бургас - арх. Драганова

 “Козметичен салон – преустройство и пристройка към същ. гараж”

 гр. Несебър, кв. 95, п-л ІІІ

18. 

 455 / 01.08.2001

 РДНСК – Бургас - арх. Драганова

 “Магазин за хранителни стоки”

с. Свети Влас, община Несебър, кв. 23, п-л 229

19. 

 458 / 01.08.2001

 РДНСК – Бургас - арх. Драганова

 “Магазин за хранителни стоки”

 гр. Обзор, община Несебър, кв. 21, п-л ХІV

20. 

454 / 01.08.2001

 РДНСК – Бургас- арх. Драганова

 “Бира – скара – преустройство на партерен етаж”

 гр. Обзор, община Несебър, кв. 21, п-л ХІV

21. 

 488 / 14.08.2001

 РДНСК – Бургас- арх. Драганова

 “Бира – скара – преустройство на първи жилищен етаж”

 гр.  Несебър, кв. 77, п-л ІІ-399

22. 

 182 / 25.09.2001

 РДНСК – Бургас- арх. Драганова

 “Семеен хотел с бира – скара и външно електро захранване”

 м. “Инцараки”, с. Свети Влас, кв. 39, п-л V-295

23. 

 607 / 22.10.2001

 РДНСК – Бургас- арх. Драганова

“Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ” 

 гр.Несебър, кв. 44, п-л ІІІ-167

24. 

 366 / 13.12.2001

 РДНСК – Бургас- арх. Драганова

 “Реконструкция водоснабдителни и канализационни мрежи-стар град Несебър: І етап Водоснабдителни и канализационни мрежи по ул.Крайбрежна и ул. Хемус”

 УПИ – ул. Крайбрежна и Хемус по плана на стар град Несебър

25. 

 695 / 21.12.2001

 РДНСК – Бургас- арх. Драганова

 “Кафе – аперитив “Прага”

 гр. Несебър, кв. 77, п-л VІ-77

26. 

 73 / 19.02.2002

 РДНСК – Бургас- арх. Драганова

 “Кафе-бар – преустройство на част от същ. сграда в самостоятелен търговски обект”

 гр. Несебър, кв. 93, п-л І-692

27. 

 157 / 07.03.2002

 РДНСК – Бургас- арх. Драганова

 “Изместване на питеен водопровод извън границите на имот п-л №359”

 К.К. Слънчев бряг-запад, община Несебър, кв.38, п-л №359 

28. 

 254 / 14.06.2002

 РДНСК – Бургас- арх. Драганова

 “Външно кабелно електрозахранване на имот № 359, к.к. Слънчев бряг-запад /от табло “мерене” в трафопост /ТП/ “Камелия” до главно табло на офис-сградата/

 К.к. Слънчев бряг – запад, община Несебър

29. 

 224 / 04.06.2002

 РДНСК – Бургас- арх. Драганова

 “Снек бар “Хелиус

 КК Слънчев бряг-запад, община Несебър, план №189”А”

30. 

 436 / 27.06.2002

 РДНСК – Бургас- арх. Драганова

 “Външно кабелно електрозахранване на комплекс от снек-барове и магазини за пром. стоки в УПИ-Несебър

 п-л ХХХV-общ. и п-л ХХХІV-общ., кв. 55-южен плаж – гр. Несебър

31. 

 334 / 24.07.2002

 РДНСК – Бургас- арх. Драганова

 “Пицария – преустройство на офис в партера на хотел “Диамант”

 КК Слънчев бряг-запад, община Несебър, кв.5901, п-л Х

32. 

 108 / 19.03.2002

 РДНСК – Бургас- арх. Драганова

 “Апартамент-преустройство на същ. магазин в партерния етаж на жил. сграда”

 гр. Несебър, кв. 104, п-л ІV-694

33. 

 359 / 31.07.2002

 РДНСК – Бургас- арх. Драганова

 “Механа-преустройство и пристройка на съществуващ павилион”

 гр. Несебър, поземлен имот №705 на пристанището

34. 

 550 / 15.10.2002

 РДНСК – Бургас- арх. Драганова

 “Банков офис-преустройство на част от първи етаж на хотел “Диамант”

 КК Слънчев бряг-запад, община Несебър, кв.5901, п-л Х

35. 

 554 / 16.10.2002

 РДНСК – Бургас- арх. Драганова

 “Обект с обслужващо предназначение –ресторант”

 КК Слънчев бряг-изток, община Несебър, кв.18, п-л ІV

36. 

 561 / 23.10.2002

 РДНСК – Бургас- арх. Драганова

 “Представителство на Централна кооперативна банка-І етап: обменно бюро”

 КК Слънчев бряг-изток, община Несебър, кв.19, п-л ІХ

37. 

 132 / 18.11.2002

 РДНСК – Ямбол- инж. Маров

 “Дом за възрастни хора с умствени изостаналост. Външно ел. захранване с кабел 1кv”

 с. Маленово, община Стралджа, област Ямбол, кв. 33, п-л ІІ-380

38. 

 482 / 13.09.2002

 РДНСК – Бургас- арх. Драганова

“Реконструкция на ВиК мрежи к.к.Сл.бряг – І етап:Външен питеен и противопожарен водопровод за х. Емона, бар Зл. Ябълка и заведение за общ.  хранене Аризона  

 КК Слънчев бряг – изток, община Несебър

39. 

 481 / 13.09.2002

 РДНСК – Бургас- арх. Драганова

 “Реконструкция на съществуваща битово-фекална канализация на хотелски комплекс “Средна гора”

 КК Слънчев бряг – изток, община Несебър

40. 

 483 / 13.09.2002

 РДНСК – Бургас- арх. Драганова

 “Реконструкция на съществуваща битово-фекална канализация на хотелски комплекси “Беласица” и “Емона

 КК Слънчев бряг – изток, община Несебър

41. 

 486 / 20.09.2002

 РДНСК – Бургас- арх. Драганова

 “Реконструкция на водопроводна мрежа-зони 1,2,3 и 4-питейна в к.к. Сл.бряг – изток І етап

 КК Слънчев бряг – изток, община Несебър

42. 

 487 / 20.09.2002

 РДНСК – Бургас- арх. Драганова

 “Канализационен клон от хотел “Глобус” до хотел “Сатурн”

 КК Слънчев бряг – изток, община Несебър

43. 

 323 / 27.06.2001

 РДНСК – Бургас- арх. Драганова

 “Септична яма за 250-300 жители и външен канал в СУПЗ с. Бата” 

 с. Бата, община Поморие, п-л № 1

44. 

 647 / 05.12.2002

 РДНСК – Бургас- арх. Драганова

 “Механа-преустройство на същ. едноетажна сграда и пристройка към нея”

 с. Равда, община Несебър, п-л ХХСХ-131, кв. 20

45. 

 645 / 05.12.2002

 РДНСК – Бургас- арх. Драганова

 “Пристройка към същ. жилищна сграда и преустройство на партерен етаж в кафе аперитив”

 с. Емона, община Несебър, кв. 15, п-л ІХ-38

46. 

 13 / 10.01.2003

 РДНСК – Бургас- арх. Драганова

 “Павилион за хамбургери-преустройство на част от партерно помещение на жил. сграда”

 гр. Поморие, кв. 76, п-л VІІ-988

47. 

 322 / 27.06.2001

 РДНСК – Бургас- арх. Драганова

 “Питеен водопровод-авариен ремонт на същ.водопровод в участъка зад “Сийкомв к.к. Слънчев бряг”

 Урегулиран имот, представляващ главен път Бургас-Варна по плана на к.к. Слънчев бряг

48. 

 321 / 27.06.2001

РДНСК– Бургас–арх. Драганова

 “Тласкател към КПС № 7, гр. Несебър”

 Урегулиран имот, представляващ улица по плана на гр. Несебър

49. 

 168 / 20.09.2001

 ДНСК “Териториална инспекция” – Варна – инж. Д. Желев

 “Подмяна питеен водопровод по ул.”Хан Крум” и ул. “Струма” от бензиностанция гр. Несебър до ул.”Отец Паисий” – ІІ етап”

 гр. Несебър, бензиностанция – ул. “Хан Крум”

50. 

 669 / 16.12.2002

 РДНСК – Бургас – арх. Драганова

“Уличен питеен водопровод по ул.”Места” в участъка от ул.Й.Йовков” до ул.”Драва”-реконструкция 

 гр. Карнобат, УПИ, представляващ улица

51. 

 678 / 16.12.2002

 РДНСК – Бургас – арх. Драганова

 “Уличен питеен водопровод по ул.”Ропотамо” в участъка от ул.”Й.Йовков” до ул.”Кокиче”-реконструкция

 гр. Карнобат, УПИ, представляващ улица

52. 

 680 / 16.12.2002

 РДНСК – Бургас – арх. Драганова

“Уличен питеен водопровод по ул.”Елин Пелин” в участъка от ул.”Гоце Делчев” до ул.”Драва”-реконструкция

 гр. Карнобат, УПИ, представляващ улица

53. 

 684 / 16.12.2002

 РДНСК – Бургас – арх. Драганова

 “Уличен питеен водопровод по ул.”Арда” в участъка от ул.”Гоце Делчев” до ул.”Кокиче”-реконструкция

 гр. Карнобат, УПИ, представляващ улица

54. 

 692 / 19.12.2002

 РДНСК – Бургас – арх. Драганова

“Уличен питеен водопровод по ул.”Екзарх Антим І” в участъка от ул.”Москва” до ул.”Вапцаров” 

 гр. Карнобат, УПИ, представляващ улица

55. 

 60 / 31.01.2003

 РДНСК – София инж. Младенов

“Нов участък от газопроводно отклонение за “Промет” АД” 

 с. Дебелт, община Средец, област Бургас, п.имот №000276

56. 

 70 / 19.02.2003г.

 РДНСК – Бургас – арх. Драганова

 “Магазин за промишлени стоки”-преустройство на гаражи в същ. жил. сграда

 гр. Обзор, община Несебър, кв. 28, п-л ХІІІ-155

57. 

 102 / 06.03.2003г.

 РДНСК – Бургас – арх. Драганова

 “Кабелно електрозахранване ниско напрежение” – с.Свети Влас

 с.Свети Влас, община Несебър, кв. 9, УПИ Х-6025

58. 

 89 / 28.02.2003г.

 РДНСК – Бургас – арх. Драганова

“Външни водопроводни и канализационни връзки” с.Свети Влас

 с.Свети Влас, община Несебър, кв. 9, п-л Х-6025

59. 

 86 / 28.02.2003г.

 РДНСК – Бургас – арх. Драганова

 “Жилищна сграда,  външно ВиК захранване и външно кабелно ел. захранване”

 с.Равда, община Несебър, кв. 47, п-л ІV-554

60. 

 137 / 24.03.2003г.

 РДНСК – Бургас – арх. Драганова

 “Реконструкция на хотел “Славянски” 

 К.к. Слънчев бряг, община Несебър, кв. 6, п-л ІV

61. 

 170 / 14.04.2003г.

 ДНСК – София инж. Симидчиев

 “Хотелски комплекс” Калина”

 К.к. Слънчев бряг-изток, кв. 28,  УПИ-І

62. 

 200 / 22.04.2003г.

 РДНСК – Бургас – арх. Драганова

 “Жилищна сграда № 1” в.з. “Зора”

 в.з. “Зора”, община Несебър, кв. 11, п-л ІV-2

63. 

 166 / 14.04.2003г.

 РДНСК – Бургас – арх. Драганова

 “Подмяна на водопровод по ул. “Солна” – гр. Поморие

 УПИ представляващ улици по плана на гр. Поморие

64. 

 170 / 16.04.2003г.

 РДНСК – Бургас – арх. Драганова

 “Подмяна на битово-фекална канализация по ул. “Пазарна” и ул. “Търговска” - Поморие

 УПИ представляващ улици по плана на гр. Поморие

65. 

 168 / 11.04.2003г.

 ДНСК – София инж. Симидчиев

 “Хотелски комплекс “Странджа” – реконструкция и разширение, открит плувен басейн и бар към него, бистро, кафене, лекарски кабинет-вътр.болести, фриз.салон и обменно бюро”

 УПИ І, кв. 10, к.к. Слънчев бряг – изток, община Несебър

66. 

 215 / 10.05.2003г.

 ДНСК – София инж. Симидчиев

 “Хотелски комплекс “Авлига”

 УПИ ІV, кв. 15, к.к. Слънчев бряг – изток, община Несебър

67. 

 255 / 19.05.2003г.

 РДНСК – Бургас – арх. Драганова

 “Семеен пансионат с кафе – бар и открит басейн с обем до 100м3 в ограден имот”

 п-л ХІХ-583, кв.18, к.к.Слънчев бряг – запад, община Несебър

68. 

 251 / 19.05.2003г.

 РДНСК – Бургас – арх. Драганова

 “Семеен хотел и механа – преустройство и надстройка на жил. Сграда източен близнак и същ. гараж”

 п-л VІ-506, кв.75, гр. Несебър

69. 

 269 / 03.06.2003г.

 ДНСК – София инж. Симидчиев

 “Външен водопровод за с. Крумово градище в участъка от напорен водоем до водопроводната мрежа на селото” 

 Землището на гр. Карнобат, землището на с. Крумово градище

70. 

 283 / 09.06.2003г.

 ДНСК – София инж. Симидчиев

 Хотелски комплекс “Котва”-реконструкция, разширение и преустройство на съществуващи хотели “Ведрина” и “Котва”

 УПИ ІІІ, кв. 60, к.к. Слънчев бряг – изток, община Несебър

71. 

 282 / 09.06.2003г.

 ДНСК – София инж. Симидчиев

 “Хотелски комплекс “Бор”

 УПИ ІІ, кв. 29, к.к. Слънчев бряг – изток, община Несебър

72. 

 328 / 16.06.2003г.

 РДНСК – Бургас – арх. Драганова

 “Подмяна на битово-фекална канализация и водопровод по ул. “Васил Левски” – гр. Поморие

 УПИ, представляващ улица по плана на гр. Поморие

73. 

 376 / 01.07.2003г.

 РДНСК – Бургас – арх. Драганова

 “Питейно водоснабдяване на група парцели във в.з. “Боровете”

 УПИ-улици по плана на в.з. “Боровете”, землище с.Банево, община Бургас

74. 

 385 / 03.07.2003г.

 РДНСК – Бургас – арх. Драганова

 “Кухненски блок към съществуващ обект-бърза закуска”

 п-л ХVІ, кв.55, гр. Несебър

75. 

 182 / 21.04.2003г.

 РДНСК – Бургас – арх. Драганова

 “Складово помещение и санитарен възел – едноетажна пристройка към съществуваща жилищна сграда”

 п-л ІV-359, кв. 60, гр. Несебър

76. 

 407 / 10.07.2003г.

 РДНСК – Бургас – арх. Драганова

 “Бирария – преустройство на партерен етаж от същ. жилищна сграда”

 п-л ІV-359, кв.60, гр. Несебър 

77. 

 404 / 10.07.2003г.

 РДНСК – Бургас – арх. Драганова

 “Канализационен клон от ресторант “Сирена” до ресторант “Амфибия” в к.к. Слънчев бряг-І етап

 УПИ – улици по плана на к.к. Слънчев бряг-изток, община Несебър

78. 

 280 / 14.07.2003г.

 РДНСК – Бургас – арх. Драганова

“Магазин за промишлени стоки” 

 УПИ ХVІ-526, кв.70, гр. Несебър

79. 

 419 / 25.07.2003г.

 РДНСК – Бургас – арх. Драганова

 “Фризьорски салон-преустройство на част от базар “Палма”-промишлени стоки”

 УПИ, кв. “Адата”, к.к. Слънчев бряг-запад, община Несебър

80. 

 505 / 24.07.2003г.

 РДНСК – Бургас – арх. Драганова

 “Кафе-аперитив – пристройка към жилищна сграда и преустройство на партерен етаж”

 п-л ІХ-9577, кв.64, гр. Несебър

81. 

 480 / 24.07.2003г

 РДНСК – Бургас – арх. Драганова

“Жилищна сграда” 

 п-л ХІІІ-15, кв. 21, гр. Несебър

82. 

 472 / 24.07.2003г.

 РДНСК – Бургас – арх. Драганова

 “Подмяна на водопроводна мрежа по ул. “Възраждане” и ул. “Морска”, с. Черноморец

 УПИ – улици по плана на с. Черноморец, община Созопол

83. 

 463 / 18.08.2003г.

 ДНСК – София – инж. Симидчиев

Дамба къмпинг “Европа” – брегоукрепителни мероприятия” 

 имот № 0454, м. “Лахана”, гр. Поморие

84. 

 470 / 18.07.2003г.

 РДНСК – Бургас - арх. Драганова

 “Реконструкция на съществуващ питеен водопровод, площад “Свобода”, гр. Обзор 

 УПИ-площад и улици по плана на гр. Обзор

85. 

 443 / 18.09.2003г.

 РДНСК – Бургас - арх. Драганова

 “Магазин за хранителни стоки-преустройство на кафе-аперитив”

 УПИ V-173, кв. 44, гр. Несебър

86. 

 485 / 02.10.2003г.

 ДНСК – София – инж. Симидчиев

 “Подмяна на част от външен водопровод, захранващ помпена станция “Изгрев нова”

 Землището на гр. Царево,м.”Стойчев егрек”, община Царево, област Бургас

87. 

 523 / 02.10.2003г.

 РДНСК – Бургас - инж. П. Илиев

 “Преустройство на част от хотел “Нимфа-Русалка” и пристройка към него”

 УПИ VІ, кв.54, к.к. Слънчев бряг-изток, община Несебър

88. 

 520 / 02.10.2003г.

 РДНСК – Бургас – инж. П. Илиев

 “Реконструкция на уличен водопровод по ул. “Места”, в участъка от ул. “Хан Крум” до ул. “Изгрев”, гр. Несебър

 УПИ – улици по плана на гр. Несебър

89. 

 522 / 02.10.2003г.

 РДНСК – Бургас – инж. П. Илиев

 “Водоснабдяване на кв. “Славейков” от ОК.522 до ОК.625 и от ОК.521 до ОК. 523, гр. Карнобат

 УПИ – улици по плана на гр. Карнобат

90. 

 621 / 02.10.2003г

 РДНСК – Бургас – инж. П. Илиев

 “Подмяна на уличен водопровод по ул. “Бузлуджа”, гр. Царево”

 УПИ – улица по плана на гр. Царево

91. 

 3 / 14.10.2003 г.

Гл. Архитект община Поморие 

 “Интернет клуб и ЗОХ – снек бар – преустройство на ресторантски комплекс на приземен и партерен етаж от същ. сграда”

 УПИ І-962, кв. 69, гр. Поморие

92. 

 527 / 08.10.2003г.

 РДНСК – Бургас – инж. П. Илиев

 “Подмяна на уличен водопровод по ул. “Добромир” в участъка от ул. “Месамбрия” до ул. “Иван АсенІІ” гр. Несебър

 УПИ – улица по планана гр. Несебър

93. 

 528 / 08.10.2003г.

 РДНСК – Бургас – инж. П. Илиев

 “Подмяна уличен водопровод по ул. “Аврора” в участъка от ул. “Хан Крум” до ул. “Нептун” гр. Несебър

 УПИ – улица па плана на гр.Несебър

94. 

 555 / 29.10.2003г.

 РДНСК – Бургас - арх. Драганова

 “Реконструкция канализационни колектори към КПС 1-колектори 1,2,3 в к.к. Слъчев бряг-изток

 К.к. Слънчев бряг – изток, община Несебър

95. 

 557 / 29.10.2003г.

 РДНСК – Бургас - арх. Драганова

 “Реконструкция на ВиК мрежи – ІІетап – питеен и промишлен водопровод и водомерни шахти зони 1,2,3 и 4 к.к. Слънчев бряг

 К.к. Слънчев бряг – изток, община Несебър

96. 

 17 / 07.11.2003г. У-ние за въвеждане в експлоатация

 Гл. арх. – община Несебър – арх. Димов

 “Едноетажна сграда от стоманобетонова конструкция представляваща заведение за обществено хранене – бистро “Каролина”

 УПИ І, кв. 58, к.к. Слънчев бряг, община Несебър

97. 

 560 / 30.10.2003г.

 РДНСК – Бургас - арх. Драганова

 “Подмяна на водопровод по ул. “Митрополитска”в участъка от ул. “Месембрия” до ул. “Хемус” – гр. Несебър

 ул. Митрополитска по плана на гр. Несебър

98. 

 23 / 24.11.2003г. У-ние за въвеждане в експлоатация

 Гл. арх. – община Несебър – арх. Димов

 “Семеен хотел с ресторант”, “Външно ВиК захранване” и “Временно външно кабелно ел. захранване НН”

 УПИ ІІ-4004, кв. 45, с. Свети Влас, община Несебър

99. 

 26 / 26.11.2003г. У-ние за въвеждане в експлоатация

 Гл. арх. – община Несебър – арх. Димов

 “Кафе еспресо”

 УПИ VІ-239, кв. 37, с. Оризаре, община Несебър

100. 

 28 / 26.11.2003г. У-ние за въвеждане в експлоатация

 Гл. арх. – община Несебър – арх. Димов

 “Надстройка над съществуващ ресторант”

 УПИ ІV, кв. 18, к.к. Слънчев бряг – изток, община Несебър

101. 

 35 / 02.12.2003г. У-ние за въвеждане в експлоатация

 Гл. арх. – община Несебър – арх. Димов

 “Тераси към югоизточна фасада на съществуваща жилищна сграда”

 УПИ ІІ-399, кв. 77, гр. Несебър

102. 

 598 / 10.12.2003г.

 РДНСК – Бургас- арх. Драганова

 “Хотелски комплекс “Делта”

 УПИ ІІ, кв. 55, к.к. Слънчев бряг, община Несебър

103. 

 595 / 09.12.2003г.

 РДНСК – Бургас - арх. Драганова

 “Водопровод – ПЕВП – подмяна на захранващи водопроводи към бл.70 и бл.71в к-с “Меден рудник”, гр. Бургас

 гр. Бургас

104. 

 673 / 30.12.2003г.

 ДНСК – София – инж. Симидчиев

 “Подмяна на питеен водопровод от пречиствателна станция “Ясна поляна” до язовир “Ясна поляна”

 Землището на с. Ясна поляна, община Приморско

105. 

 674 / 30.12.2003г.

 ДНСК – София – инж. Симидчиев

 “Реконструкция ВиК мрежи по ул. “Месембрия”, гр. Несебър

 ул. “Месембрия”, гр. Несебър

106. 

 5 / 20.10.2003г. У-ние за въвеждане в експлоатация

 Гл. арх. – община Несебър – арх. Димов

 “Комплекс за обществено обслужване”

 УПИ VІІІ, кв. 18, к.к. Слънчев бряг – изток, община Несебър

107. 

 4 / 20.10.2003г. У-ние за въвеждане в експлоатация

 Гл. арх. – община Несебър – арх. Димов

 “Комплекс за обществено обслужване”

 УПИ VІІ, кв. 18, к.к. Слънчев бряг – изток, община Несебър

108. 

 3 / 20.10.2003г. У-ние за въвеждане в експлоатация

 Гл. арх. община Несебър – арх. Димов

 “Комплекс за обществено обслужване”

 УПИ ІХ, кв. 18, к.к. Слънчев бряг – изток, община Несебър

109. 

 541 / 20.10.2003г.

 РДНСК -Бургас - арх.Драганова

 “Външни ел. мрежи за УПИ VІІ, VІІІ и ІХ, квартал 18, к.к. Слънчев бряг-изток, община Несебър

 к.к. Слънчев бряг-изток, община Несебър

110. 

 537 / 20.10.2003г.

 РДНСК -Бургас - арх.Драганова

 “Реконструкция телефонни кабели за УПИ VІІ, VІІІ и ІХ, кв. 18, к.кк Слънчев бряг, община Несебър

 к.к. Слънчев бряг-изток, община Несебър

111. 

 37 / 11.12.2003г. У-ние за въвеждане в експлоатация

 Гл. арх. – община Несебър – арх. Димов

 “Преустройство на механа в магазин за хранителни стоки”

 УПИ ІІІ-108, кв. 41, гр. Несебър

112. 

 7 / 20.01.2004г. У-ние за въвеждане в експлоатация

 Гл. арх. – община Несебър – арх. Димов

 “Лоби бар в хотел “Бор”

 УПИ ІІ, кв. 29, к.к. Слънчев бряг, община Несебър

113. 

 9 / 22.01.2004г. У-ние за въвеждане в експлоатация

 Гл. арх. – община Несебър – арх. Димов

 “Атракционен воден парк – хотелски комплекс “Котва”

 УПИ ІІІ, кв. 60, к.к. Слънчев бряг-изток, община Несебър

114. 

 617 / 23.12.2003г.

 РДНСК -Бургас - арх.Драганова

 “Хотелски комплекс “Диамант”-преустройство, надстройка и открит плувен басейн към хотел “Диамант”

 п-л Х, кв. 5901, к.к. Слънчев бряг-запад, община Несебър

115. 

 4 / 16.01.2004г. У-ние за въвеждане в експлоатация

 Гл. арх. – община Несебър – арх. Димов

 “Преустройство на вилна сграда в пансион с механа”

 УПИ VІІІ, кв. 3, в.з. Зора, община Несебър

116. 

 5 / 16.01.2004г. У-ние за въвеждане в експлоатация

 Гл. арх. – община Несебър – арх. Димов

 “Преустройство на вилна сграда в пансион с администрация и дневен бар”

 УПИ ІХ, кв. 3, в.з. Зора, община Несебър

117. 

 11 / 30.01.2004г.

 РДНСК -Бургас - арх.Драганова

 “Реконструкция канализационни колектори в к.к. Слънчев бряг; подобект “Канализационни колектори към канална помпена станция /КПС/ 5А

 К.к. Слънчев бряг, община Несебър

118. 

 1 / 05.01.2004г. У-ние за въвеждане в експлоатация

 Гл. арх. – община Несебър – арх. Димов

 “Магазин за хранителни стоки”

 УПИ VІІ-541, кв. 72, гр. Несебър, община Несебър

119. 

 32 / 19.02.2004г. У-ние за въвеждане в експлоатация

 Гл. арх. – община Несебър – арх. Димов

 “Жилищни сгради за сезонно ползване и сградни отклонения към тях – ВиК и ел.захранване”

 УПИ ІХ-6024, кв. 9, с. Свети Влас-юг, община Несебър

120. 

 82  / 10.06.2004г.

 РДНСК -Бургас - арх.Драганова

 “Реконструкция, пристройки и надстройки на съществуващи хотелски тела на хотелски комплекс “Зорница”, ресторант, дневен бар, 2бр. офиси, обменно бюро, фитнес зала, сауна, конферентна зала, фриз. Салон, паркинг

 УПИ ІІІ, кв. 21, к.к. Слънчев бряг-изток

121. 

 28 / 17.02.2004г. У-ние за въвеждане в експлоатация

 Гл. арх. – община Поморие – арх. Добрев

 “Жилищна сграда с магазин за пакетирани хранителни стоки”

 УПИ ХІІ-138, кв. 15, с. Страцин, община Поморие

122. 

 15 / 28.01.2004г. У-ние за въвеждане в експлоатация

 Гл. арх. на община Несебър – арх. Димов

 “Жилищна сграда № 2” и “Външно кабелно ел. захранване”

 В.з. “Зора”, кв.11, п-л ІV-2, община Несебър

123. 

  55 / 25.03.2004г. У-ние за въвеждане в експлоатация

 Гл. арх. на община Несебър – арх. Димов

 “Семеен хотел със снек-бар”

 гр. Несебър, местностКокалу” кв.8, п-л І-8

124. 

 61 / 05.04.2004г.  У-ние за въвеждане в експлоатация

 Гл. арх. на община Несебър – арх. Димов

 “Преустройство на съществуващ магазин във фризьорски салон”

 Местност“Адата”, к.к. Сл. Бряг-запад, п-л № 267

125. 

 58 / 29.03.2004г.  У-ние за въвеждане в експлоатация

 Гл. арх. на община Несебър – арх. Димов

 “Преустройство на съществуващ магазин в павилион за странджанки и кафе”

 Местност“Адата”, к.к. Сл. Бряг-запад, п-л № 267

126. 

 102 / 15.05.2004г. У-ние за въвеждане в експлоатация

 Гл. арх. на община Несебър – арх. Димов

 “Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ”

 УПИ ХІХ-180, кв. 24, с. Св. Влас, община Несебър

127. 

 75 / 26.04.2004г.  У-ние за въвеждане в експлоатация

 Гл. арх. на община Несебър – арх. Димов

“Преустройство на сутерен на жилищна сграда в ресторант” 

 УПИ VІІІ-406, кв. 77, гр. Несебър

128. 

 31 / 17.03.2004г.  У-ние за въвеждане в експлоатация

 Гл. арх. на община Поморие – арх. Добрев

 “Кафе еспресо с продажба на пакетирани хранителни стоки”

 УПИ ІV-113, кв. 11а, с. Ахелой, община Поморие

129. 

 183 / 25.06.2004г. У-ние за въвеждане в експлоатация

 Гл. арх. на община Несебър – арх. Димов

 “Заведение за бързо хранене “Малибу””

 УПИ ІІІ, кв. 46, к.к. Сл. Бряг-изток

130. 

 194 / 02.07.2004г. У-ние за въвеждане в експлоатация

 Гл. арх. на община Несебър – арх. Димов

 “Външно ВиК захранване”

 УПИ VІ-187, 174, 175, кв. 6001, к.к. Сл. Бряг-запад, община Несебър

131. 

 193 / 02.07.2004г. У-ние за въвеждане в експлоатация

 Гл. арх. на община Несебър – арх. Димов

 “Външно телефонно захранване”

 УПИ VІ-187, 174, 175, кв. 6001, к.к. Сл. Бряг-запад, община Несебър

132. 

 203 / 07.07.2004г. У-ние за въвеждане в експлоатация

 Гл. арх. на община Несебър – арх. Димов

 “Магазин за хранителни стоки”

 УПИ Х-101, кв. 8, с. Оризаре, община Несебър

133. 

 251 / 30.07.2004г. У-ние за въвеждане в експлоатация

 Гл. арх. на община Несебър – арх. Димов

 “Външно ВиК захранване”

 УПИ VІ-7003, кв. 13, с. Св. Влас, община Несебър

134. 

 252 / 30.07.2004г. У-ние за въвеждане в експлоатация

 Гл. арх. на община Несебър – арх. Димов

 “Семеен хотел /пансионат/ с бърза закуска”

 УПИ VІ-7003, кв. 13, с. Св. Влас, община Несебър

135. 

 255 / 02.08.2004г. У-ние за въвеждане в експлоатация

 Гл. арх. на община Несебър – арх. Димов

“Преустройство на част от съществуваща сграда в склад за хранителни стоки” 

 УПИ І-550, 692, кв. 93, гр. Несебър, община Несебър

136. 

 127 / 23.07.2004г.

 РДНСК – Бургас – арх. Драганова

 “Хотелски комплекс “Орион” /”Сън палас”/, блок А1 и блок А2”, “Открит плувен басейн”, “Сградно ел. захранване”

 УПИ VІ, кв. 19, к.к. Сл. бряг-изток, община Несебър

137. 

 172 / 23.06.2004г. У-ние за въвеждане в експлоатация

 Гл. арх. на община Несебър – арх. Димов

 “Външно кабелно ел. захранване”

УПИ Х, кв. 27, к.к. Слънчев бряг-изток, община Несебър 

138. 

 148 / 09.06.2004г. У-ние за въвеждане в експлоатац.

 Гл. арх. – община Несебър – арх. Димов

 “Външно ВиК захранване-сградно отклонение” 

 УПИ V-784, кв. 56,гр. Несебър, община Несебър

139. 

 79 / 22.07.2004г. У-ние за въвеждане в експлоатац.

 Гл. арх. – община Поморие – арх. Рашков

 “Кафе-аперитив с 35 места и семеен хотел” /вътрешно преустройство/

 УПИ VІІ-372, кв. 24, гр. Поморие

140. 

 237 / 22.07.2004г. У-ние за въвеждане в експлоатац.

 Гл. арх. – община Несебър – арх. Димов

 “Ваканционно селище – групи А,Б и В с администрация, ресторант и обслужваща сграда, открит басейн и бар към него, сградни отклонения-електро и телефонизация”

 УПИ V- 84,85, кв. 7503, к.к. Слънчев бряг – запад, Община Несебър

141. 

 235 / 21.07.2004г. Уние за въвеждане в експлоатац.

 Гл. арх. – община Несебър – арх. Димов

 “Сграда с бистро, магазин за нехранителни стоки, фризьорски салон и апартамент”

 УПИ ІІ, кв. 21, к.к. Слънчев бряг-изток, община Несебър

142. 

 234 / 21.07.2004г. У-ние за въвеждане в експлоатац.

 Гл. арх. – община Несебър – арх. Димов

 “Открит плувен басейн към хотел “Венера”

 УПИ І, кв. 21, к.к. Слънчев бряг-изток, община Несебър

143. 

 275 / 13.08.2004г. У-ние за въвеждане в експлоатац.

 Гл. арх. – община Несебър – арх. Димов

 “Автогара”

 Източно от УПИ ІІ-общ., кв. 4301

144. 

 214 / 23.12.2004г. Разрешение за ползване

 РДНСК – Бургас – инж. С. Такворян

 “Първи етап от офис-сграда с търговска част /ресторант, аптека за лекарствени продукти, амбулатория за инд. Практика за първична стоматологична помощ, лоби бар, магазин за хран. И пром. стоки/ - първи етаж”, 

 УПИ Х, кв. 27, к.к. Слънчев бряг-изток, община Несебър

145. 

 26 / 11.02.2004 г. У-ние за въвеждане в експлоатация

 Главен архитект на Община Несебър

 “Преустройство по време на строителство на книжарница в заведение за хранене-чайна и на магазин за пром. стоки в лекарски кабинет в изграждаща се офис-сграда”

 

146. 

 56 / 20.05.2004г. У-ние за въвеждане в експлоатация

 Гл. арх. на община Поморие – арх. Добрев

 “Преустройство на масивна триетажна жилищна сграда със ЗОХ в семеен хотел”

 УПИ І-1286, кв. 92, гр. Поморие

147. 

 13.09.2004г. У-ние за въвеждане в експлоатац.

 Гл. арх. – община Несебър – арх. Димов

 “Открит басейн с воден бар”

 УПИ ІІІ, кв. 21, к.к. Слънчев бряг-изток, община Несебър

148. 

 08.09.2004г. У-ние за въвеждане в експлоатац.

 Гл. арх. – община Несебър – арх. Димов

 “Семеен хотел с бистро”

 УПИ Х, кв. 23, ж.к. Черно море, гр. Несебър, община Несебър

149. 

 366 / 15.09.2004г. У-ние за въвеждане в експлоатация

 Н-к отдел “СК, ВЕ, НС” – община Бургас

 “Магазин за хранителни стоки” /пристройка и преустройство на магазин за пакетирани захарни изделия и кафе/ 

 УПИ ХХІІ-5722, кв. 30, гр. Бургас

150. 

 333 / 13.09.2004г. У-ние за въвеждане в експлоатация

 Гл. арх. на община Несебър – арх. В. Димов

 “Преустройство, пристройка и надстройка на хотел “Иглика” и открит басейн към него”

 УПИ ІІ, кв. 38, к.к. Слънчев бряг-изток

151. 

 366/ 03.11.2004г. У-ние за въвеждане в експлоатация

 Гл. арх. на община Несебър – арх. В. Димов

 “Преустройство на заведение за обществено хранене от “скара бира” в “снек – бар”

 УПИ ХVІІІ-528, кв. 70, гр. Несебър

152. 

 151 / 17.09.2004г.

РДНСК – Бургас Инж. М. Ненчев 

 “Външен водопровод и битово-фекална канализация към съществуващи жилищни сгради в кв. 6401 – реконструкция на съществуващи мрежи”

 К.к. Слънчев бряг-зона запад, община Несебър

153. 

 375 / 16.11.2004г. У-ние за въвеждане в експлоатация

 Гл. арх. на община Несебър – арх. В. Димов

 “Пристройка и надстройка на жилищна сграда – източен калкан – южна част и преустройство на партерно помещение в кафе-бар”

 УПИ V-650, кв. 66, гр. Несебър

154. 

 327 / 08.09.2004г. У-ние за въвеждане в експлоатация

 Гл. арх. на община Несебър – арх. В. Димов

 “Пристройка, надстройка и преустройство на съществуваща жилищна сграда в хотел с бистро и дневен бар”

 УПИ ХVІІІ-371, кв. 60, гр. Несебър

155. 

 1 / 04.01.2005г. У-ние за въвеждане в експлоатация

 Гл. арх. на община Несебър – арх. В. Димов

 “Преустройство на част от фоайе в кафе – бар”

 УПИ VІІІ, кв. 18, к.к. Слънчев бряг-изток

156. 

 5 / 27.01.2005г. У-ние за въвеждане в експлоатация

 Гл. арх. на община Несебър – арх. В. Димов

 “Пристройка към съществуващ гараж и преустройство на същия в магазин за промишлени стоки”

 УПИ І-общ, кв. 92, гр. Несебър

157. 

 ДК-06-55 29.03.2005г.

 РДНСК – Бургас арх. Д. Георгиев

 “Хотелски комплекс “Делта бийч”-преустройство, реконструкция, модернизация и възстановяване”

 УПИ ІІ, кв. 55, к.к. Слънчев бряг-изток, община Несебър

158. 

 53/ 09.05.2005г. У-ние за въвеждане в експлоатация

 Гл. арх. на община Несебър – арх. В. Димов

 “Механа-складово помещение /допълващо застрояване/”

 УПИ ІІІ-212, кв. 9, с.о. Чолакова чешма, с. Кошарица, община Несебър

159. 

 52/ 09.05.2005г. У-ние за въвеждане в експлоатация

 Гл. арх. на община Несебър – арх. В. Димов

 “Механа и масивна ограда”

 УПИ ІІІ-212, кв. 9, с.о. Чолакова чешма, с. Кошарица, община Несебър

160. 

 73/ 31.05.2005г. У-ние за въвеждане в експлоатация

 Гл. арх. на община Несебър – арх. В. Димов

 “Семеен хотел с бирария /западен калкан/”

 “Семеен хотел с бирария /западен калкан/”

161. 

 ДК-06-95/ 30.05.2005г.

 РДНСК - Бургас-арх. Георгиев

 “Канализация по ул. “Иван Вазов” гр. Средец – Іетап- клон 128, от РШ12 до РШ9, клон 120, от РШ9 до РШ6 и10м. от РШ6 към РШ5”

 ул. “Иван Вазов” гр. Средец

162. 

 ДК-06-96/ 30.05.2005г.

 РДНСК - Бургас-арх. Георгиев

 “Канализация по ул. “Братя Миладинови” гр. Средец”

 ул. “Братя Миладинови” гр. Средец

163. 

 СТ-12-253/ 10.06.2005г.

 ДНСК - София инж. Наумова

 “Битово-фекална канализация с. Кошарица-канализационен колектор от с. Кошарица до в.з. Чолакова чешма-втори етап /дължина на колектора-1,3км/

 Община Несебър, област Бургас

164. 

 СТ-12-254/ 10.06.2005г.

 ДНСК-София инж. Наумова

 “Битово-фекална канализация с. Кошарица-канализационен колектор от в.з. Чолакова чешма до КПС 5А в к.к. Слънчев бряг /дължина на колектора-4 км/

 Община Несебър, област Бургас

165. 

 105/ 20.06.2005г.

 Община Несебър-арх. Димов

“Семеен хотел с кухня-бистро и дневен бар” 

 УПИ ІV-70, кв. 6, с. Равда, община Несеъбр

166. 

 134 / 29.06.2005г. У-ние за въвеждане в експлоатация

 Гл. арх. на община Несебър – арх. В. Димов

 “Хотелски комплекс “Смолян” 

 УПИ ІХ-367, кв. 3801, к.к. Слънчев бряг, община Несебър

167. 

 ДК-06-143 / 15.07.2005г.

 РДНСК-Бургас арх. Георгиев

 “Канализационни колектори-№ 86 по ул. “Илия Бояджиев”, № 65 по ул. “Петко Напетов” и № 64 по ул. “Черногорово” по плана на гр. Малко Търново-І етап/L на КК – 0,348км

 ул. “Илия Бояджиев”, ул. “Петко Напетов” и ул. “Черногорово”, гр. Малко Търново

168. 

 185/ 04.08.2005г.   У-ние за въвеждане в експлоатация

 Гл. архитект на община Несебър – арх. В. Димов

 “Ваканционно селище за сезонно обитаване, басейн и кафе-бар” – РЗП 3218 кв.м.

 УПИ І-538, кв. 1301, к.к. Слънчев бряг-запад, община Несебър

169. 

 ДК-06-144 / 15.07.2005г.

 РДНСК-Бургас арх. Георгиев

 “Канализационни колектори № 89 и № 89а по ул. “Илия Бояджиев” по плана на гр. Малко Търново – ІІ етап/L на КК – 0,271км

 ул. “Илия Бояджиев”, гр. Малко Търново

170. 

 ДК-06-146 / 18.07.2005г.

 РДНСК-Бургас арх. Георгиев

 “Аптека за готови лекарствени продукти с изключение на екстемпорални лекарствени форми”-преустройство на магазин от първи етаж на жил. сграда – 32 м2

 УПИ ІІІ-288, кв. 55, гр. Несебър

171. 

 ДК-06-150 / 18.07.2005г.

 РДНСК-Бургас арх. Георгиев

 “Нов надземен участък на газопровод от ГРС до “СТАН 300”-ІІ етап: Газопровод от място на врязване /на моста на р. Средецка/ до съществуваща естакада /пред сградата на Автотранспорта/ в “Промет” АД – L на трасето 575м

 ПИ 000276, землище с. Дебелт, община Средец

172. 

 ДК-06-149 / 18.07.2005г.

 РДНСК-Бургас арх. Георгиев

 “Комплекс от газстанция и модулна бензиностанция, състоящ се от резервоар за бензин 20м3, един бр. модулна колонка за горива, резервоар за газ пропан бутан 10м3, една газколонка, обслужваща сграда, метална козирка и пътни знаци, ВиК и ел. отклонения”

 УПИ І-203, кв. 1 по плана на Промишлена зона “Север” гр. Бургас

173. 

 ДК-06-166 / 28.07.2005г.

 РДНСК-Бургас арх. Д. Георгиев

 “Външни ВиК връзки за урегулирани поземлени имоти УПИ VІІІ-6057, ІІ-6056 и УПИ VІІ-6023 в кв. 9, УПИ VІ-6008 и УПИ V-6008 в кв. 8 и УПИ VІ-6038 в кв. 7, с. Свети Влас-юг” /дължина на водопровода 0,372 км/

 кв. 7, 8 и 9, с. Свети Влас – юг, община Несебър

174. 

 ДК-06-189 / 23.08.2005г.

 Началник сектор СК в РДНСК-Бургас инж. В. Радева

 “Форум апарт – сгради 1 и 2”

 УПИ ІV, кв. 58, к.к. Слънчев бряг, община Несебър

175. 

074/ 15.09.2005

У-ние за въвеждане в експлоатация

 Гл. архитект на Община Поморие - арх. Рашков

 “Преустройство на съществуващи сгради към детска градина в кухненски блок”

 УПИ І, кв. 5, с. Дъбник, община Поморие

176. 

 ДК-06-220 / 07.10.2005

 РДНСК – арх. Д. Георгиев

 “Уличен водопровод и канализация в кв. 7501, УПИ І-62 и кв. 7504, УПИ ІV-89 и УПИ V-89, к.к. Слънчев бряг-запад, община Несебър”

 кв. 7501, УПИ І-62 и кв. 7504, УПИ ІV-89 и УПИ V-89, к.к. Слънчев бряг-запад, община Несебър

177. 

 259 / 10.10.2005   У-ние за въвеждане в експлоатация

 Гл. архитект на Община Несебър – арх. В. Димов

 “Жилищна сграда”

 УПИ VІІ-7008, кв. 15, с. Свети Влас-юг, община Несебър

178. 

 241 / 28.09.2005   У-ние за въвеждане в експлоатация

 Гл. архитект на Община Несебър – арх. В. Димов

 “Ваканционно селище “САН СИТИ” със смесен магазин за търговия с няколко групи храни, плувен басейн с бар, ограда и подпорни стени”

 УПИ Х-520, кв. 2002, к.к. Слънчев бряг-запад, община Несебър

179. 

 ДК-06-225 / 25.10.2005

 РДНСК – арх. Д. Георгиев

 “Външна битово-фекална канализация за УПИ Х, кв. 5901, УПИ ХІІІ-177, кв. 6001, УПИ ІІ, кв. 50” /Пристройка на хотел “Диамант”

 УПИ Х, кв. 5901, УПИ ХІІІ-177, кв. 6001, УПИ ІІ, кв. 50, к.к. Слънчев бряг-запад, община Несебър

180. 

 274 / 28.10.2005   У-ние за въвеждане в експлоатация

 Гл. архитект на Община Несебър – арх. В. Димов

 “Жилищна сграда “Самър дриймс” – блок 1 с фриз. салон, 2бр. магазини и блок 2 с кафе-бар, ресторант и 5бр. магазини”

 УПИ ІІІ-404, кв. 3704, к.к. Слънчев бряг-запад

181. 

 266 / 13.10.2005   У-ние за въвеждане в експлоатация

 Гл. архитект на Община Несебър – арх. В. Димов

“Жилищна сграда “БРИЗ” с лоби-бар”

УПИ ІІ-503, кв. 2101, к.к. Слънчев бряг-запад, община Несебър 

182. 

 ДК-06-249 / 09.12.2005г.

 РДНСК – инж. В. Радева

 “Уличен водопровод и канализация за УПИ ІV-7008, УПИ VІІ-7008, УПИ VІІІ-7008, кв. 15 по плана на с. Свети Влас-юг, община Несебър”

 УПИ ІV-7008, УПИ VІІ-7008, УПИ VІІІ-7008, кв. 15 по плана на с. Свети Влас-юг, община Несебър

183. 

 01 / 05.01.2006   У-ние за въвеждане в експлоатация

 Гл. архитект на Община Поморие - арх. Рашков

 “Бетонов възел без инсталация за работа при отрицателни температури, външни ел. и водопроводно захранване”

 ПИ № 13532, м. Хонят, землище гр. Поморие

184. 

 292 / 25.11.2005   У-ние за въвеждане в експлоатация

 Гл. архитект на Община Несебър - арх. Димов

 “Сграда “Аквамарин” с фризьорски салон и кафене”

 УПИ І, кв. 58, к.к. Слънчев бряг-изток, община Несебър

185. 

 ДК-06-267/ 30.12.2005 Разрешение за ползване

 Началник на РДНСК – Бургас

 “Административна сграда за комплексно и здравно обслужване на населението”

 с. Гильовци, УПИ І-205, кв. 23

186. 

 ДК-06-26/ 13.02.2006 Разрешение за ползване

 Началник на РДНСК - Бургас

 “Изграждане на канализационни профили в гр. Малко Търново Подобект: Изграждане канализационни профили    по ул.”Иван Вазов”- профил 72 и 78, по ул.”Патриарх Ефтимий “ профил 80 и  по ул. “Безименна “ профил 75

 гр. Малко Търново

187. 

 ДК-06-32/ 23.02.2006 Разрешение за ползване

 РДНСК – инж. М. Ненчев

 “Водопроводна и канализационна мрежи І-ви етап – кв. 11, 13, 14, 16 – 27, ж.к. “Черно море “ гр. Несебър”

Подобект: “Водопроводна и канализационна мрежи кв. 21, 22, 23, 24, 25, 26, и 27, ж.к. “Черно море “ гр. Несебър”

 кв. 21, 22, 23, 24, 25, 26, и 27, ж.к. “Черно море “ гр. Несебър

188. 

 ДК-06-38 / 01.03.2006 Разрешение за ползване

 РДНСК – инж. М. Ненчев

 Хотелски комплекс “Диамант” – “Пететажно хотелско тяло със сутерен и мансарден етаж – пристройка”

 УПИ Х, кв. 5901, к.к. Слънчев бряг - запад

189. 

 127 / 12.05.2006   У-ние за въвеждане в експлоатация

 Гл. архитект на Община Несебър - арх. Димов

 “Семеен хотел със заведение за обществено хранене, дневен бар и сауна”

 УПИ ІІ-7000, кв. 12, гр. Свети Влас – юг, Община Несебър

190. 

155 / 05.06.2006   У-ние за въвеждане в експлоатация

 Гл. архитект на Община Несебър - арх. Димов

 “Външно електрозахранване – 0,4 кV

 УПИ ІІ, кв. 5001, к.к. Слънчев бряг - запад, Община Несебър

191. 

 ДК-06-77 / 25.04.2006 Разрешение за ползване

 РДНСК – инж. М. Ненчев

 “Водопроводна и канализационна мрежи І-ви етап – кв. 11, 13, 14, 16 – 27 

 кв. 11, 13, 14, 16 – 27, ж.к. “Черно море” гр. Несебър

192. 

 ДК-06-80 / 03.05.2006 Разрешение за ползване

 РДНСК – инж. М. Ненчев

 “Водопроводна и канализационна мрежи за кв. 1, 2, и 7 

 кв.1, 2, и 7, гр. Свети Влас – Юг, Община Несебър

193. 

 ДК-06-97 / 31.05.2006 Разрешение за ползване

 РДНСК – инж. М. Ненчев

 Хотел  “Роял Централ

 УПИ Х, кв. 27, к.к. Слънчев бряг – изток, Община Несебър

194. 

 ДК-06-105 / 31.05.2006 Разрешение за ползване

 РДНСК – инж. М. Ненчев

 “Външно телефонно захранване” на хотелски комплекс “Маджестик

 УПИ І, кв. 1, к.к. Слънчев бряг – изток, Община Несебър

195. 

 123 / 05.05.2006   У-ние за въвеждане в експлоатация

 Гл. архитект на Община Несебър - арх. Димов

 “Жилищна сграда с магазини”

 УПИ V-584, кв. 1203, к.к. Слънчев бряг – запад, Община Несебър

196. 

 ДК-06-181 / 02.08.2006 Разрешение за ползване

 РДНСК – инж. М. Ненчев

 “Аптека за лекарствени продукти с изключение на екстемпорални лекарствени форми и два офиса”

 УПИ І-общ., кв. 76, ул. “Хан Крум” № 27, гр. Несебър

197. 

 ДК-06-138 / 03.07.2006 Разрешение за ползване

 РДНСК – инж. М. Ненчев

 “Изместване на телефонни кабели и външно телефонно захранване”

 УПИ І-684, кв. 12, к.з. “Делфин”, Община Несебър

198. 

 ДК-06-118 / 19.06.2006 Разрешение за ползване

РДНСК – инж. М. Ненчев 

 “Хотел “Акация” бл. А и бл. Б – триетажно хотелско тяло с терасовиден етаж

 УПИ ІІ, кв. 26, к.к. Слънчев бряг – изток, Община Несебър

199. 

 ДК-06-125 / 19.06.2006 Разрешение за ползване

 РДНСК – инж. М. Ненчев

 “Изграждане на свързаност между съществуваща обществена телефонна мрежа на “БТК” ЕАД от РШ №1221, находяща се пред сервиз “Москвич” до съществуваща шахта срещу обекта и вътрешна телефонна мрежа на автосервиз”

 УПИ ІІІ – 6, 8, 25, 26, масив 80, гр. Бургас

200. 

 ДК-06-34 / 01.03.2006 Разрешение за ползване

 РДНСК – инж. М. Ненчев

 “Бетонна комплектна трансформаторна подстанция /БКТП/ - 20/0,4 кV 1х 630 кVА с КРУ, външно кабелно ел. Захранване 20 кV

 ПИ № 082004, м. “Чатал тепе”, с. Равда, Община Несебър

201. 

 ДК-06-217 / 21.09.2006 Разрешение за ползване

 РДНСК – инж. М. Ненчев

 “Гравитачна битово-фекална канализационна мрежа – клонове №1 до №8 включително” етап от строеж: “Външно и вътрешно улична битово-фекална мрежа с. Кошарица”

 с. Кошарица, Община Несебър

202. 

 ДК-06-232 / 05.10.2006 Разрешение за ползване

 РДНСК – инж. М. Ненчев

“Хотелски комплекс “Орион” – вътрешно преустройство на блок А1 и блок А2 и пристрояване на нови хотелски блокове В1 и В2-І-ви етап: хотелска част, лоби бар, фитнес зала, закрит басейн. Сградни Ел. и ВиК връзки” 

 УПИ VІ, кв. 19, к.к. Слънчев бряг – изток, Община Несебър

203. 

326 / 17.10.2006   У-ние за въвеждане в експлоатация 

 Гл. архитект на Община Несебър - арх. Димов

 “Външно електрозахранване /хотел “Явор/”

 УПИ ІІ, кв. 26, к.к. Слънчев бряг – изток, Община Несебър

204. 

 327 / 17.10.2006   У-ние за въвеждане в експлоатация

 Гл. архитект на Община Несебър - арх. Димов

 “Хотел “Явор” с лоби- бар и ресторант”

 УПИ ІІ, кв. 26, к.к. Слънчев бряг – изток, Община Несебър

205. 

 328 / 17.10.2006   У-ние за въвеждане в експлоатация

 Гл. архитект на Община Несебър - арх. Димов

 “Басейн към хотел “Явор”

 УПИ ІІ, кв. 26, к.к. Слънчев бряг – изток, Община Несебър

206. 

 352 / 13.11.2006   У-ние за въвеждане в експлоатация

 Гл. архитект на Община Несебър - арх. Димов

 “Комплекс “Орион” – Жилищна сграда с единадесет броя магазини за промишлени стоки и детска занималня”

 УПИ VІ, кв. 19, к.к. Слънчев бряг – изток, Община Несебър

207. 

 ДК-06-319 / 19.12.2006 Разрешение за ползване

 РДНСК – инж. М. Ненчев

 “Канализация по ул. “Тракия” от о.т. 406 до о.т. 454, по ул. “Перущица” от о.т. 405 до о.т. 408 и по ул. “Тракия” от о.т. 415 до същ. РШ по плана на гр. Средец”

І етап: “Канализация по ул. “Тракия” от о.т. 406 до о.т. 412 и по ул. “Перущица” от о.т. 405 до о.т. 406 по плана на гр. Средец”

 ул. “Тракия” и ул. “Перущица”, гр. Средец

208. 

 ДК-06-320 / 19.12.2006 Разрешение за ползване

 РДНСК – инж. М. Ненчев

 “Канализация за дъждовни и битови отпадни води по ул. “Александър Стамболийски”, в участъка от ул. “Любен Каравелов” до ул. “Г. С. Раковски” по плана на гр. Средец”

І етап: “Канализация за дъждовни и битови отпадни води по ул. “Александър Стамболийски” в участъка от ул. “Любен Каравелов” до ул. “Максим Горки” – клон 2, по плана на гр. Средец”

ул. “Александър Стамболийски” гр. Средец

209. 

 ДК-06-142 / 06.07.2006 Разрешение за ползване

 РДНСК – инж. М. Ненчев

 “Външно водопроводно захранване и площадкови ВиК мрежи” за “Автосервиз с административен корпус, шоурум и складова база”

 УПИ ІІІ6, 8, 25, 26, масив 80, гр. Бургас

210. 

 ДК-06-146 / 06.07.2006 Разрешение за ползване

 РДНСК – инж. М. Ненчев

 “Автосервиз с административен корпус, шоурум и складова база”

 УПИ ІІІ6, 8, 25, 26, масив 80, гр. Бургас

211. 

 ДК-06-124 / 28.06.2007 г. Разрешение за ползване

 Началник на РДНСК - Бургас

 “ Аптека за лекарствени продукти с изключение на екстемпориални  лекарствени форми ” 

 УПИ І, кв. 22, к.к. Слънчев бряг – изток, Община Несебър

212. 

 ДК-06-39/ 22.02.2007 Разрешение за ползване

 РДНСК – инж. М. Ненчев

“Външно кабелно захранване на сграда “Читалище”

 УПИ V-общ., кв. 41, с. Оризаре, Община Несебър

213. 

 75 / 21.04.2007   У-ние за въвеждане в експлоатация

 Гл. архитект на Община Несебър - арх. Димов

 “Хотел “ТИЯ МАРИЯ” с лоби-бар, ресторант и открит басейн

 УПИ Х-360, кв. 3801, к.к. Слънчев бряг-запад”, Община Несебър

214. 

 81 / 28.12.2006 г. У-ние за въвеждане в експлоатация

 Гл. архитект на Община Поморие - арх. Рашков

 „Разширение и реконструкция столова и кухня на СУПЗ, с. Бата

 УПИ пл. № 1, с. Бата, Община Поморие, Област Бургаска

215. 

 СТ-12-254/ 20.03.2007 Разрешение за ползване

 ДНСК – зам. Началник ДНСК гр. София 

 „ПСОВ НЕСЕБЪР-СЛЪНЧЕВ БРЯГ-РАВДА” - Разширение, реконструкция и модернизация – първи етап

 имоти № 000155, № 006108, землище на с. Ахелой

216. 

 СТ-12-588 / 24.08.2006 Разрешение за ползване

 ДНСК – зам.началник Стефан Черноколев

 Хотелски комплекс  “ Маджестик “ – хотелска част, външни кабелни ел. захранвания, газово стопанство

 УПИ І, кв.1 к.к Слънчев бряг-изток, община Несебър

217. 

 СТ-12-662 / 24.07.07 г. Разрешение за ползване

 Замесник началник на ДНСК - София

 “ Хотелски комлекс“Маджестик”- Блок “ Д “, Блок “ E “, два бр. открити басейни с помпено филтарни и санитарно- битови помещения и открит бар към тях и детски басейн

 УПИ І, кв. 1, к.к. Слънчев бряг- изток, община Несебър 

218. 

 СТ-12-708 / 07.08.07 г. Разрешение за ползване

 Замесник началник на ДНСК - София

 “ Хотел Мариета с външни ВиК връзки “

 Гр. Несебър, кв. 93, УПИ І- 550, 692 

219. 

 24 / 28.01.2005 г. Разрешение за ползване

 Началник РДНСК- Бургас

 ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС” КОТВА “- преустройство и пристройки

 УПИ ІІІ, кв. 60 Слънчев бряг – изток Община Несебър

220. 

 158 / 14.08.2007 г. У-ние за въвеждане в експлоатация

 Н-к отдел “ СК, ВЕ, НС “ Община Бургас- инж. Кр. Черкезова

 “ Жилищна сграда “ ( сутерен със складови помещения ; 2 /два / бр.офиси,едно ателие и 2 / два / бр. гаражи в партера ; 8 / осем / бр. апартаменти и 7 / седем / бр. ателиета в жилищни етажи и подпокривно пространство ) Домови ВиК и Ел. отклонения

 УПИ ХІV – 139, кв. 147 по плана па ЗЦГЧ, гр. Бургас

221. 

 90 / 27.09.2007 г. У-ние за въвеждане в експлоатация

 Гл. архитект на Община Поморие - арх. Рашков

 Пристройка и надстройка на детска градина “ Веселушко “ – гр. Поморие

 УПИ І , кв. 116 по плана на гр. Поморие, община Поморие

222. 

 313 / 03.10.2007 г. У-ние за въвеждане в експлоатация

 Гл. архитект на Община Несебър - арх. Димов

 “ Пристройка на вилна страда и открит басейн с обем 100 м3 в ограден имот “

 УПИ ІV, кв. 5 по плана на в.з. “ Зора “, община Несебър

223. 

 ДК-06-189 / 24.09.2007 Разрешение за ползване

 РДНСК – инж. М. Ненчев

 “ Трафопост тип БКТП-П-ЕО-RMU-4 1х250/630/кVА” и Кабел 20 кV за захранване на БКТП

 УПИ ХІ-360, кв. 50  по плана на с. Горица, община Поморие

224. 

 104 / 12.11.2007 г. У-ние за въвеждане в експлоатация

 Гл. архитект на Община Поморие - арх. Рашков

 “ Пристройка и надстройка жилищна сграда ”

 УПИ І- 1777, кв.152 по плана на гр. Поморие, община Поморие

225. 

 339 / 18.10.2007 г. У-ние за въвеждане в експлоатация

 Гл. архитект на Община Несебър - арх. Димов

 “ Пристройка на съществуваща сграда, читалищна сграда, фризьорски салон, интернет зала, библиотека, фитнес зала, стая за тихи игри”

  УПИ V- общ, кв. 41, с. Оризаре, община Несебър

226. 

 322 / 08.10.2007 г. У-ние за въвеждане в експлоатация

 Гл. архитект на Община Несебър - арх. Димов

 “ Жилищна сграда с бистро, офис-склад и пет броя магазини за промишлени стоки “ 

 УПИ VІІІ – 576, кв. 1304 по плана на к.к. Слънчев бряг- запад

227. 

 21 / 22.01.2008 г. У-ние за въвеждане в експлоатация

 Гл. архитект на Община Несебър - арх. Димов

 “ Промяна предназначението на част от административна сграда в банков офис”

 УПИ І – общ. , кв. 13, по плана на гр. Свети Влас

228. 

 ДК-06-07 / 17.01.2008 Разрешение за ползване

 РДНСК – инж. М. Ненчев

 “ Канализационен клон по ул. “Тракия” от О.Т. 406 до О.Т. 454 ;  ул. “Перущица” от О.Т. 405 до О.Т. 408 и ул.”Лазар Желев” от О.Т.415 до РШ същ. гр. Средец”

Втори Етап: “Канализационен клон по ул. “Лазар Желев” от О.Т. 414 до Р.Ш.същ. до ул.”Л. Каравелов”  град Средец” 

 ул. “ Лазар Желев” и ул. “Л. Каравелов”, гр. Средец 

229. 

 ДК-06-07 / 17.01.2008 Разрешение за ползване

 РДНСК – инж. М. Ненчев

 “ Канализационен клон по ул. “Тракия” от О.Т. 406 до О.Т. 454 ;  ул. “Перущица” от О.Т. 405 до О.Т. 408 и ул.”Лазар Желев” от О.Т.415 до РШ същ. гр. Средец”

Трети Етап: “Канализационен клон по ул. “Тракия” от О.Т. 412 до О.Т.443  град Средец” 

 ул. “ Лазар Желев” и ул. “Л. Каравелов”, гр. Средец 

230. 

 ДК-06-08 / 17.01.2008 Разрешение за ползване

 РДНСК – инж. М. Ненчев

 “Канализация за дъждовни и битови отпадни води по ул. ”Поп Андрей” и ул. ”Райко Стоянов” гр. Средец”

Първи Етап: „Клон 1 – от Р.Ш.1 на ул. „Лазар Желев” по ул. „Поп Андрей” до О.Т.411 и по ул.”Райко Стоянов” до О.Т. 412”  град Средец” 

 ул. “Поп Андрей” и ул. „Райко Стоянов” гр. Средец

231. 

 ДК-06-307 / 21.12.2007 Разрешение за ползване

 РДНСК – инж. В. Радева

 “ Кабелно захранване 20 kV за вграден трафопост  2 х 630 kVA, 20 / 0,4 kV , находящ се в УПИ ІV – 89 по плана на к.к. “Слънчев бряг – запад”, Община Несебър”

 находящ се в УПИ ІV – 89 по плана на к.к. “Слънчев бряг – запад”, Община Несебър

232. 

 20 / 26.02.2008 г. У-ние за въвеждане в експлоатация

 Гл. архитект на Община Несебър - арх. Св. Рашков

 “Пететажна жилищна сграда”

 УПИ - ХХХV – 2014, кв. 149, гр. Поморие

233. 

 223 / 17.07.2006 г. У-ние за въвеждане в експлоатация

 Главен архитект на Община Несебър

 „Жилищен блок в ограден имот”

 УПИ І-3209, кв. 21, зона „Инцараки”, м. Юрта-Балкана, землище гр. Несебър

234. 

 141 / 28.05.2008 г. У-ние за въвеждане в експлоатация

 Главен архитект на Община Несебър

 „Два броя индивидуални жилищни сгради”

 УПИ І-3209, кв. 21, зона „Инцараки”, м. Юрта-Балкана, землище гр. Несебър

235. 

 142 / 28.05.2008 г. У-ние за въвеждане в експлоатация

 Главен архитект на Община Несебър

 „Комплекс „Мелодия” -  индивидуална жилищна сграда № 3”

УПИ І-3209, кв. 21, зона „Инцараки”, м. Юрта-Балкана, землище гр. Несебър 

236. 

 172 / 16.06.2008 г. У-ние за въвеждане в експлоатация

 Главен архитект на Община Несебър

 „Жилищна сграда „Роял дриймс” с три броя магазини, ресторант и кафе”

 УПИ І-584,0585, кв. 1203, к.к. Слънчев бряг – запад, Община Несебър

237. 

 180 / 23.06.2008 г. У-ние за въвеждане в експлоатация

 Главен архитект на Община Несебър

 „Представителна сграда с апартаменти за сезонно ползване, магазин за пакетирани хранителни стоки, 14 броя магазини за промишлени стоки, фитнес зала със сауна, фризьорски салон, заведение за обществено хранене – бистро, игрална зала, 2 броя офиси, рецепция, сейф”

 УПИ ІІІ, кв. 58, к.к. Слънчев бряг – изток, Община Несебър

238. 

 56 / 15.07.2008 г. У-ние за въвеждане в експлоатация

 Главен архитект на Община Поморие

 „Жилищна сграда с 8 бр. магазини, 4 бр. гаражи и 34 бр. жилища”

 УПИ ХVІІ-5375, 5376, кв. 265, гр. Поморие

239. 

 335 / 15.10.2007 г. У-ние за въвеждане в експлоатация

 Главен архитект на Община Несебър

 „Жилищна сграда с гаражи”

 УПИ ІІ-25, кв. 7703, к.к. Слънчев бряг – запад, Община Несебър

240. 

 357 / 26.10.2004 г. У-ние за въвеждане в експлоатация

 Главен архитект на Община Несебър

 “ Магазин за хранителни стоки”

 УПИ І-426, кв.52 по плана на с. Оризаре

241. 

 386 / 29.11.2004 г. У-ние за въвеждане в експлоатация

 Главен архитект на Община Несебър

 “ Преустройство на съществуваща механа в цех за закуски

 УПИ ІV-606, кв.65 по плана на гр. Несебър

242. 

 18 / 21.03.2005 г. У-ние за въвеждане в експлоатация

 Главен архитект на Община Несебър

 “ Преустройство на съществуващ етаж от жилищна сграда и пристройка на магазин за хранителни стоки”

 УПИ ІІІ-86, кв.5 по плана на с. Тънково

243. 

 Разрешение за ползване СТ-12-783/12.08.2008 г. 

 Началника на ДНСК София

 „Водоснабдяване на с. Зетьово” община Айтос и кабели НН”

 Землище на с. Зетьово община Айтос

244. 

 2 / 09.01.2008  У-ние за въвеждане в експлоатация

 Главен архитект на Община Средец

 „Реконструкция на социален дом ”

 УПИ ІІ-общ., кв. 9, с. Факия, Община Средец

245. 

 394 / 19.11.2007 г. У-ние за въвеждане в експлоатация

 Главен архитект на Община Несебър

 Семеен хотел с механа – преустройство и пристройка

 УПИ ІV-86, кв. 10, с. Равда, Община Несебър

246. 

 157 / 06.06.2006 г. У-ние за въвеждане в експлоатация

 Главен архитект на Община Несебър

 “ Семеен хотел със заведение за бързо хранене-бистро”

 УПИ І-684, кв.12 по плана на к.з.”Делфин

247. 

 394 / 14.12.2006 г. У-ние за въвеждане в експлоатация

 Главен архитект на Община Несебър

 “Жилищна сграда” 

ПИ пл. №084039 по плана на гр. Несебър,м. “ Кокалу” 

248. 

 58 / 13.03.2008 г. У-ние за въвеждане в експлоатация

 Главен архитект на Община Несебър

” Преустройство на фризьорски салон в магазин за алкохолни и безалкохолни напитки”  

 в гр.Несебър кв.88, УПИ І-476

249. 

 71/31.03.2008 г. Удостоверение за ползване

 Гл.архитект на Община Несебър

 Жилищна сграда-фасадно преустройство

Гр.Свети Влас, кв.45, УПИ V-442 

250. 

 54/11.07.2008г. Разрешение за ползване

 Гл.архитект на Община Поморие

 Надстройка на жилищна сграда

 Гр.Поморие , кв.37, УПИ ІХ-112

251. 

 54/11.07.2008г. Разрешение за ползване

 Гл.архитект на Община Поморие

 Надстройка на жилищна сграда

 Гр.Поморие , кв.37, УПИ ІХ-112

252. 

 262 / 20.10.2008 г. У-ние за въвеждане в експлоатация

 Главен архитект на Община Несебър

 „Два броя открити басейни и магазин за хранителни стоки”

 УПИ VІІІ-576, кв. 1304, к.к. Слънчев бряг – запад, Община Несебър

253. 

 223 / 05.08.2008 г. Удостоверение за въвеждане в експлоатация

 Гл.архитект на Община Несебър

 „Сладкарски цех за производство на сладолед”

 с. Оризаре,м-т „До селото

254. 

 Разрешение за ползване СТ-12-793 / 13.08.2008 г.

 Началника на ДНСК София

 „Пречиствателна станция за отпадни води гр. Средец – първи етап”

 ПИ №000212, мест. „Долапски байр”, землище на гр. Средец

255. 

 278 / 12.11.2008 г. У-ние за въвеждане в експлоатация

 Главен архитект на Община Несебър

 „Жилищна сграда за сезонно ползване”

 УПИ ХVІІ-3201, кв. 21, зона „Инцараки”, м. Юрта-Балкана, землище гр. Несебър

256. 

 ДК-06-292 /02.10.2008 Разрешение за ползване

 РДНСК – инж. М. Ненчев

 “ Атриум хотел „Амфибия”, І етап – Пристройка и преустройство на входно фоайе кота +0,00 и зала за хранене на кота +3,24” 

 К.к. Слънчев бряг – изток, кв.54, упи VІІ

257. 

 ДК-06-346 /21.11.2008 Разрешение за ползване

 РДНСК – инж. М. Ненчев

 “ Мост при км 1+360 на път ІV-9005 Ахелой – Тънково до път ІІІ-9061 Оризаре – Слънчев бряг” 

Землище с. Тънково, община Несебър 

258. 

 ДК-06-126 / 30.05.2008 г. Разрешение за ползване

 РДНСК – инж. М. Ненчев

 Вграден   трафопост /ТП“АЛМА”/ 2Х630 кVА , 20/ 0.4 кV

 УПИ ІV-89, кв.7504, Слънчев бряг – запад, Община Несебър

259. 

 026 / 25.01.2008 г. У-ние за въвеждане в експлоатация

 Главен архитект на Община Несебър

 Външно електрозахранване0.4 кV

 УПИ ІV-89 и V-89, кв.7504, Слънчев бряг – запад, Община Несебър

260. 

 276 / 11.11.2008 г. У-ние за въвеждане в експлоатация

 Главен архитект на Община Несебър

 „Терасовидна жилищна сграда”

 УПИ ХІ-760, кв. 20, зона „Инцараки”, гр. Свети Влас

261. 

 310 / 22.10.2008 г. Разрешение за ползване

 РДНСК – инж.М.Ненчев

 Външен водопровод

 с.Оризаре , м.»До селото» имот № 53822.16.29

262. 

 7 / 08.01.2009  У-ние за въвеждане в експлоатация

 Главен архитект на Община Несебър

 „Жилищна сграда за сезонно обитаване с кафе - аперитив”

 УПИ ІV-173, кв. 6102, к.к. Слънчев бряг - запад

263. 

 258 / 11.09.2007 г. У-ние за въвеждане в експлоатация

 Главен архитект на Община Несебър

„Многофункционална сграда – бистро, лоби-бар, 3 броя магазини, хотелска и жилищна част” 

 УПИ ХХІІІ-575, кв. 1304, к.к. Слънчев бряг – запад, Община Несебър

264. 

 ДК-07-11 / 16.01.2009 г. Разрешение за ползване

 РДНСК – инж. М. Ненчев

 „Реконструкция на кухненски блок и трапезария в дом за възрастни с психични разстройства”

 УПИ ХІІ, кв. 4, с. Заберново, Община Малко Търново

265. 

 СТ-05-209 / 26.02.2009 г. Разрешение за ползване

 ДНСК – инж. Георги Даракчиев

 „Допълнително питейно- битово водоснабдяване на МП “Дебелт” Бургас- Промет стийл АД гр. София- помпена станция и пречиствателна станция за питейна вода

 имот № 000288 в землище на с. Дебелт, община Средец, област Бургас

266. 

 280 / 14.11.2008 г. У-ние за въвеждане в експлоатация

 Главен архитект на Община Несебър

 Жилищна сграда”

 УПИ VІ-59, кв. 14, с. Баня, Община Несебър

267. 

 ДК-06-25 / 05.02.2008 Разрешение за ползване

 ДК-06-25 / 05.02.2008 Разрешение за ползване

 Външно ел. захранване с Мачтов трафопост 20/0,4 кV,  100 кVА на Канална помпена станция с тласкател за битово-фекална канализация  

 ПИ 025007 (39164.25.7), местност “Под село”, с. Кошарица”

268. 

 ДК-07-26 / 19.06.2008 Разрешение за ползване

 РДНСК – инж. М. Иванова

 Бетонна комплектна трансформаторна подстанция /БКТП–П-4/ 20/0,4 кV, 250 кVА   

 УПИ ХV, кв. 23, промишлена зона , гр. Сливен

269. 

 ДК-06-228 / 08.08.2008 Разрешение за ползване

 РДНСК – инж. М. Ненчев

 „Бетонна комплектна трансформаторна подстанция /БКТП/ 20/0,4кV, 2х630 кVА” 

 УПИ І, кв. 18, к.к. Слънчев бряг-изток

270. 

 ДК-06-314 / 22.10.2008 Разрешение за ползване

 РДНСК – инж. М. Ненчев

 “Външни ВиК мрежи  

 УПИ ХVІІ-3201, кв. 21,”зона „Инцараки”, местност „Юрта-Балкана”, з-ще гр. Несебър

271. 

 91 / 23.04.2009 г. У-ние за въвеждане в експлоатация

 Община Несебър

 Преустройство на партерен етаж от жилищна сграда в амбулатория за индивидуална практика за първична дентална помощ

 Ж.к.”Черно море, община Несебър кв.28А, п-л ІІІ-общ.

272. 

 96 / 28.04.2009 г. У-ние за въвеждане в експлоатация

 Главен архитект на Община Несебър

 „Жилищна сграда”

 УПИ І-667, кв. 59, с.о. Инцараки, землище гр. Свети Влас, Община Несебър

273. 

 ДК-06-328 / 05.11.2008 Разрешение за ползване

 РДНСК – инж. М. Ненчев

 “БКТП 20 /0,4 кV, 1х800 кVА, захранващи кабели Ср. Н. – 20 kV за БКТП 20/ 0,4 kV” 

  УПИ ІІІ-167, кв. 6102, к.к. Слънчев Бряг – запад, Община Несебър

274. 

 128 / 25.05.2009 г. У-ние за въвеждане в експлоатация

 Община Несебър

 “Кабели НН 0,4 кV за жилищна сграда” 

 УПИ ІV-173, кв. 6102, к.к. Слънчев Бряг – запад, Община Несебър

275. 

 79 / 03.04.2009 г. У-ние за въвеждане в експлоатация

 Община Бургас

 “Цех и склад за стъклопакети, стъкла и готова продукция” 

 УПИ ІІІ-1036, кв. 52, гр. Българово, Община Бургас

276. 

 142 / 09.06.2009 г. У-ние за въвеждане в експлоатация

 Община Несебър

 “Външно кабелно електро захранване 0,4 кV от ТП “Елир”  до електромерни табла” 

  ПИ 51500.86.21, по к.к. на гр. Несебър, м. “Кокалу

277. 

 132 / 28.05.2009 г. У-ние за въвеждане в експлоатация

 Община Несебър

 Спортна зала- тенис на маса

 УПИ І-общ., кв.4801 к.к.Слънчев бряг-запад

278. 

 78  /17.04.2009 г. У-ние за въвеждане в експлоатация

 Главен архитект на Община Несебър

 „Ваканционно селище с апартаменти за сезонно обитаване с ресторант, офиси и магазини „Magic dreams” – сграда І

 УПИ І – 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, кв. 14, гр. Свети Влас, м. „Юрта-под пътя”, Община Несебър

279. 

 77 / 17.04.2009 г. У-ние за въвеждане в експлоатация

 Главен архитект на Община Несебър

 „Ваканционно селище с апартаменти за сезонно обитаване с ресторант, офиси и магазини „Magic dreams” – сграда ІІ

 УПИ І – 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, кв. 14, гр. Свети Влас, м. „Юрта-под пътя”, Община Несебър

280. 

 76 / 17.04.2009 г. У-ние за въвеждане в експлоатация

 Главен архитект на Община Несебър

 „Ваканционно селище с апартаменти за сезонно обитаване с ресторант, офиси и магазини „Magic dreams” – сграда ІІІ

 УПИ І – 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, кв. 14, гр. Свети Влас, м. „Юрта-под пътя”, Община Несебър

281. 

 68 / 14.04.2009 г. У-ние за въвеждане в експлоатация

 Главен архитект на Община Несебър

 „Външно ел. захранване кабелна мрежа НН”

 УПИ І – 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, кв. 14, гр. Свети Влас, м. „Юрта-под пътя”, Община Несебър

282. 

 ДК-07-90 / 25.03.2009 г. Разрешение за ползване

 РДНСК Бургас – инж. М. Ненчев 

 „Трафопост тип БКТП 3х800 кVА, 20/0,4 кV и кабелно захранване 20 кV на БКТП – нов от ТП „Дриймвил 1” 

УПИ І – 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, кв. 14, гр. Свети Влас, м. „Юрта-под пътя”, Община Несебър 

283. 

 ДК-06-245 / 08.11.2007 г. Разрешение за ползване

 РДНСК Бургас – инж. М. Ненчев 

 Кабел 20 кV между трафопост /ТП/ “Интер 1” – ТП “Бензиностанция”, гр. Несебър – основен ремонт

 Гр. Несебър

284. 

 ДК-06-246 / 08.11.2007 г. Разрешение за ползване

 РДНСК Бургас – инж. М. Ненчев 

 Кабел 20 кV между трафопост /ТП/ “Интер 1” – ТП “Младост” – ІІ етап, гр. Несебър – основен ремонт

 Гр. Несебър

285. 

 ДК-06-247 / 08.11.2007 г. Разрешение за ползване

РДНСК Бургас – инж. М. Ненчев  

 Кабел 20 кV между трафопост /ТП/ “Горубсо” – ТП “Училище” /”Болница”/, гр. Несебър – основен ремонт

 Гр. Несебър

286. 

 41 / 01.07.2009 г. У-ние за въвеждане в експлоатация

 Главен архитект на Община Малко Търново

 „Ремонт на покривна конструкция и подмяна на дограма на СБДПЛ - ЕООД гр. Малко Търново”

УПИ ІІ, кв. 62, гр. Малко Търново 

287. 

 42 / 15.07.2009г. У-ние за въвеждане в експлоатация

 Главен архитект на Община Малко Търново

 „Дневен център за соц. слаби, възрастни и инвалиди Малко Търново – преустройство и основен ремонт на кухненски блок, благоустрояване и масивна ограда” – ІІ етап: „Благоустрояване и ограда – север, североизток”

 УПИ ІІ, кв. 62, гр. Малко Търново

288. 

 ДК-07-261 / 02.07.2009 г. Разрешение за ползване

 РДНСК Бургас – инж. М. Ненчев 

 „МОРСКИ ЦЕНТЪР” 

 УПИ V, кв. 8, к.к. Слънчев бряг, Община Несебър 

289. 

 227 / 11.08.2009 г. У-ние за въвеждане в експлоатация

 Главен архитект на Община Несебър

 „Преустройство на част от полуподземен етаж на съществуваща жилищна сграда и пристройка към съществуващ магазин за хранителни стоки. Външно стълбище за втори жилищен етаж” 

 УПИ ІV-103, кв. 15, гр. Обзор, Община Несебър

290. 

 75 / 03.07.2009 г. У-ние за въвеждане в експлоатация

Гл.архитект на община Поморие

 Жилищна сграда

 гр.Поморие кв.58, УПИ VІІ-577

291. 

 74 / 03.07.2009 г. У-ние за въвеждане в експлоатация

 Гл.архитект на община Поморие

 Лятна кухня

 гр.Поморие кв.58, УПИ VІІ-577

292. 

 268 / 02.09.2009 г. У-ние за въвеждане в експлоатация

Гл.архитект на община Несебър 

„Жилищна сграда - Източен близнак 

 УПИ Х-общ., кв. 14, по плана на ж.к. Черно море, гр. Несебър

293. 

 № ДК-07-350/ 26.08.2009 г. Разрешение за ползване

 РДНСК Бургас - инж. М. Ненчев

 “БКТП 20/0.4 кV, 1 х 630 кV, кабелно захранване 20 кV на БКТП и кабелно захранване 0.4 кV от БКТП до разпределителни касети и електромерни табла”

 ПИ 17004 и 17020, м. „Бостанлъка”, гр. Несебър

294. 

 № ДК-06-377/ 08.12.2008г. Разрешение за ползване

 РДНСК Бургас - инж. М. Ненчев

 „ Преустройство на магазин за хранителни стоки в аптека и  магазин ” 

 к.к.Слънчев бряг – запад, УПИ Х,  кв.5901, х-л „Диамант

295. 

 ДК-07-384 / 10.09.2009 г. Разрешение за ползване

 РДНСК Бургас - инж. М. Ненчев

 “Канализация за дъждовни и битови отпадни води по ул. “Александър Стамболийски” в участъка от О.Т. 286 до РШ 1- Клон1, гр. Средец 

 ул. “Александър Стамболийски” (участък м/у ул. “Л. Каравелов” и ул. “Георги Раковски”), град Средец, община Средец,  област Бургас  

296. 

 ДК-07-385 / 10.09.2009 г. Разрешение за ползване

 РДНСК Бургас - инж. М. Ненчев

“Канализация по ул. “Иван Вазов” II етап: от РШ6 до РШ3” гр. Средец 

 улица “Иван Вазов”, град Средец, община  Средец

297. 

 298 / 13.10.2009 г. У-ние за въвеждане в експлоатация

 Гл. архитект на община Несебър

 „Външно електрозахранване 0,4 кV

УПИ І-62, кв. 7501, по плана на к.к. Слънчев бряг - запад, Община Несебър 

298. 

 300 / 15.10.2009 г. У-ние за въвеждане в експлоатация

 Гл. архитект на община Несебър

 „Жилищна сграда с ваканционни апартаменти”

 УПИ ІV-3, кв. 3, по плана на м. Кокалу, гр. Несебър

299. 

 98 / 12.10.2009 г. У-ние за въвеждане в експлоатация

 Гл. архитект на община Поморие

 „Жилищна сграда с 3 броя магазини, 2 броя гаражи и 13 броя жилища”

 УПИ ХІV-5115, кв. 241, по плана на гр. Поморие

300. 

 99 / 12.10.2009 г. У-ние за въвеждане в експлоатация

 Гл. архитект на община Поморие

 „Жилищна сграда с кафе-аперитив, 1 брой магазин за промишлени стоки, 2 броя ателиета за услуги, 2 броя гаражи и 12 броя жилища”

 УПИ ХІІІ-5114, кв. 241, по плана на гр. Поморие

301. 

 48/ 02.12.2009 г.  У-ние за въвеждане в експлоатация

 Гл. архитект на Община Малко Търново

Дом за възрастни с психични разтройства; подобекти: „Административна сграда ДВПР”; „Дом за социални грижи - частичен ремонт”

 УПИ ХІІ-2, кв. 4, с. Заберново, Община Малко Търново

302. 

 ДК-07-509 / 11.12.2009 г. Разрешение за ползване

 РДНСК Бургас – инж. М. Ненчев

 «Канализация на гр. Малко Търново» Етап: канализационен клон профил № 62 и канализационен клон профил № 59

 Находящ се по ул. «Изгрев», гр. Малко Търново, област Бургас

303. 

 ДК-07-260 / 30.06.2009 г. Разрешение за ползване

 РДНСК Бургас – инж. М. Ненчев 

 „Жилищна сграда – секция „Б”” 

 УПИ V-637, кв. 11А, ж.к. Лазур, гр. Бургас, Община Бургас

304. 

 ДК-07-212 / 08.06.2009 г. Разрешение за ползване

 РДНСК Бургас – инж. М. Ненчев 

 „Трафопост тип БКТП 1х800 кVА, 20/0,4 кV, кабели ниско напрежение НН от ТП до кабелен разпределителен шкаф КРШ и табла мерене и кабелно захранване 20 кV на ТП – нов” 

 УПИ ІІІ, кв. 14, к.к. Слънчев бряг, Община Несебър

305. 

 ДК-07-398 / 26.09.2009 г. Разрешение за ползване

 РДНСК Бургас – инж. М. Ненчев 

 „Хотел – апартаментен тип за сезонно ползване” 

 УПИ ІІІ, кв. 14, к.к. Слънчев бряг, Община Несебър

306. 

 353 / 07.12.2009 г. У-ние за въвеждане в експлоатация

 Гл. архитект на община Несебър

 Жилищна сграда с ВиК отклонения”

 УПИ XLII-общ, кв. 55, по плана на гр. Несебър

307. 

 1 / 06.01.2010 г. У-ние за въвеждане в експлоатация

 Гл. архитект на община Несебър

 „Жилищна сграда”

 УПИ I, кв. 6, по плана на в.з. Зора,  Община Несебър

308. 

 ДК-06-06/ 17.01.2008г. Разрешение за ползване

 РДНСК Бургас - инж. М. Ненчев

 ”Изграждане на канализационни профили в гр. Малко Търново с № 86, 89, 66, 75, 80, 82, 43, 44, 49, 81, 72, 78, 62, 65, 19, 79, 64 и част от главен профил III”, представляващи съответно улици: ”Ил. Бояджиев”, „Т. Бояжиев”, „П. Евтимий”, „Зеленика”, „Р. Княгиня”, ”Ив. Вазов”, “П. Напетов”, „Тракия”, „Оборище”, „Черногорово” и ул. „Дико Джебелов

ІV етап: ”Канализационни профили с № 65, 66 и 75 представляващи  улици: ”Дунав”,  „Т. Бояджиев” и „Цар Калоян”

 гр. Малко Търново, улици: ”Дунав”,  „Т. Бояджиев” и „Цар Калоян”

309. 

 СТ-05-1642/ 23.12.2009 г. Разрешение за ползване

 ДНСК София - инж. Даракчиев

 Апартаментен хотел «Сидер Лодж 3» Апартаментен хотел «Сидер Лодж 4» «Кабели Ср. Н 20 кV, КТП 2х630 кVА/20/0,4 кV и кабели НН за ел. захранване» «Кабелна линия 20кV за захранване на КТП в имот 156075»

 ПИ 156075, местност «Страгите», в землището на гр. Банско

310. 

 СТ-05-1642/ 23.12.2009 г. Разрешение за ползване

 ДНСК София - инж. Даракчиев

 Апартаментен хотел «Сидер Лодж 3»  Апартаментен хотел «Сидер Лодж 4» «Кабели Ср. Н 20 кV, КТП 2х630 кVА/20/0,4 кV и кабели НН за ел. захранване» «Кабелна линия 20кV за захранване на КТП в имот 156075»

 ПИ 156075, местност «Страгите», в землището на гр. Банско

311. 

 СТ-05-19/ 07.01.2010 г. Разрешение за ползване

 ДНСК София – инж. Даракчиев

 БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩО ПРОСТРАНСТВО НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ”, с подобекти:

1. «Площадка и подпорна стена» находящ се в УПИ І – 804, 805, кв. 69

2. «Благоустрояване музей, лапидариум и рампа» находящ се в УПИ ІІ – 802, кв. 51

3. «Благоустрояване на прилежащото пространство и изграждане на ажурна ограда» находящ се в  УПИ І – 590, кв. 41

 кв.51, УПИ ІІ – 802, кв. 69, УПИ І – 804,805, кв. 41 УПИ І – 590, гр Малко Търново

312. 

 ДК-07-158 / 28.04.2009 г. Разрешение за ползване

 РДНСК Бургас – инж. М. Ненчев 

„Трафопост тип БКТП 1х800 кVА, 20/0,4 кV и кабелно захранване 20 кV на ТП – нов”  

 ПИ 39164.11.125, м. Домузбунар, с. Кошарица, Община Несебър

313. 

 № 8 / 02.03.2010г. Удостоверение за въвеждане в експлоатация

 Гл.архитект на Община Поморие

 Дневен център за възрастни хора

 Гр.Поморие, кв.108, УПИ ІІІ-общ.

314. 

 198 / 15.07.2009г. У-ние за въвеждане в експлоатация

 Гл. архитект на община Несебър

 „Ваканционно селище с апартаменти за сезонно обитаване с ресторант, офиси и магазини „Magic dreams” – ВЪНШНИ БАСЕЙНИ – 2 броя и ОТКРИТ БАР

 УПИ І – 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, кв. 14, гр. Свети Влас, м. „Юрта-под пътя”, Община Несебър

315. 

 № 25/ 02.03.2010 г. У-ние за въвеждане в експлоатация

 Гл. архитект на Община Царево

 Улица в гр. Царево, кв. „Василико”, кв.82 от О.Т. 97 до от О.Т. 673

 гр. Царево, кв. „Василико”, кв.82 от О.Т. 97 до от О.Т. 673

316. 

№ СТ-05-249/ 25.02.2010 г. Разрешение за ползване

 Зам. Началник ДНСК гр. София

 „Хотел „Менабрия” – преработка и саниране на изпълненото строителство и кабели НН”

 УПИ VІІІ-639, кв. 54, гр. Несебър

317.